Analiza due diligence

Analiza due diligence, co z angielskiego oznacza należytą staranność, polega na szczegółowym badaniu przedsiębiorstwa. Takie badanie ma na celu ocenę kondycji finansowej, zidentyfikowanie jego mocnych i słabych stron oraz wskazanie szans i zagrożeń, wynikających z transakcji. Analiza due diligence jest zazwyczaj zlecana przez inwestora, który jest  zainteresowany zakupem przedsiębiorstwa. 

Jakie są korzyści z analiza due diligence?

Korzyści wynikające z analiza due diligence dotyczą głównie inwestora. Analiza pozwala mu podjąć decyzję odnośnie kupna przedsiębiorstwa. Dzięki tej wiedzy można negocjować cenę, jak i ustalić ewentualne zmiany na przyszłość w danej firmie. Analiza due diligence ogranicza ryzyko inwestycji poprzez identyfikację czynników, które mają wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zidentyfikowane czynniki mogą stanowić powód do rezygnacji z dokonania transakcji przez inwestora, dzięki czemu ograniczy on straty z nieopłacalnej dla niego inwestycji. 
Analiza due diligence zapewnia przedstawienie sytuacji finansowej w zgodzie z jej stanem faktycznym. Wszystko to pozwala na precyzyjne określenie możliwej ceny zakupu. Oprócz tego pomaga to też obrać odpowiednią strategię rozwoju dla przejmowanego przedsiębiorstwa.

analiza due diligence 2

Co bada się w ramach analiza due diligence?

Badanie to może mieć różny zakres — od całościowego do częściowego. Zwykle jednak w ramach analiza due diligence sprawdza się  kondycję  finansową, prawną, podatkową, handlową, a także przygląda się kondycji procesowej i technologicznej, w zależności od profilu działania danego przedsiębiorstwa. Analiza due diligence przeprowadzana jest głównie w przypadku kupna przedsiębiorstwa. Można ją zlecić również przy chęci nabycia akcji bądź udziałów,  przy planach wejścia na giełdę oraz chęci połączenia spółek.

Więcej informacji znajdziesz tutaj