Crowdfunding pozyskanie kapitału

Crowdfunding należy rozumieć jako finansowanie różnego rodzaju projektów przez społeczność za pomocą specjalnego portalu internetowego. Organizator szczegółowo opisuje swój projekt, zajmuje się jego promocją i pobiera opłaty. Może nim być każda osoba fizyczna lub organizacja. Dzięki crowdfunding pozyskanie kapitału można finansować różne przedsięwzięcia zarówno kulturalne, jak i biznesowe czy społeczne. 

Czy crowdfunding pozyskanie kapitału niesie za sobą ryzyko?

Pomimo, że niektóre ze sposobów pozyskiwania kapitału niesie za sobą pewne ryzyko, tak warto zaznaczyć, że crowdfunding nie należy do tego grona sposobów na pomnażanie środków pieniężnych. Serwis, w którym organizator organizuje zbiórkę dość często pobiera określoną wysokość prowizji od zebranej kwoty. 

 rodzaje crowdfundingu

Jakie są rodzaje crowdfundingu?

Na chwilę obecną crowdfunding pozyskanie kapitału można podzielić na kilka rodzai. Pierwszym z nim jest crowdfunding udziałowy, czyli prościej mówiąc – inwestycyjny. Nierzadko jest brany pod uwagę w przypadku projektów biznesowych. Kolejny rodzaj stanowi crowdfunding nieudziałowy polegający na tym, że organizator w zamian za udział, podarowuje upominki dla wspierających. Organizatorzy zbiórek charytatywnych najczęściej wykorzystują crowdfunding dotacyjny, w którym inwestor wpłaca środki, ale nie otrzymuje nic w zamian. W przypadku, gdy organizatorzy zobowiązują się do zwrotu wpłaconych pieniędzy z odsetkami, mamy do czynienia z crowdfundingiem pożyczkowym. 

Więcej informacji zdobędziesz na https://cksk.pl/