Jak dobrze zaplanować sukcesję w firmie?

Jak dobrze zaplanować sukcesję w firmie?

Sukcesja firmy to wyzwanie, z którym prędzej czy później musi zmierzyć się każdy przedsiębiorca. Aby dokonać jej z korzyścią dla organizacji, należy podjąć konkretne działania. Jednym z pierwszych i najważniejszych z nich jest planowanie całego procesu.planowanie sukcesu w firmie

Rozpocznij jak najwcześniej

Planowanie sukcesji w firmie powinno rozpocząć się na długo przed oficjalnym przejęciem przedsiębiorstwa przez następcę. Niestety wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie z wagi tego działania i ciągle odkłada planowanie sukcesji w firmie na później. To właśnie ten element może zadecydować o tym, czy przedsiębiorstwo przetrwa, czy upadnie. Planowanie pozwala spojrzeć na procesy zachodzące w organizacji z szerszej perspektywy i zastanowić się nad wszystkimi opcjami, które pozostały do wyboru. Poprzez rozpisanie po kolei etapów, w jakich zostanie przeprowadzone przekazanie firmy można określić jaka osoba będzie odpowiednia do tego zadania.

Zalecane działania

Nad czym w takim razie powinno się zastanowić? Warto zadać sobie na początku pewne pytania. Komu przekazać firmę? Czy ta osoba poradzi sobie w trudnych sytuacjach w nowej roli? Czy ta osoba ma wszystkie potrzebne kompetencje i chce być częścią organizacji? Planowanie sukcesji firmy powinno być wsparte komunikacją z obecnymi pracownikami, aby byli oni dobrze poinformowani o celach sukcesji. Oprócz tego, kierownicy wyższych szczebli oraz managerowie powinni dobrze poznać przyszłego szefa i współpracować z nim na określonych wcześniej zasadach. Jeśli planowanie sukcesji firmy będzie uwzględniać wszystkie powyższe działania, to z pewnością przebiegnie ona bez niechcianych niespodzianek.

Na ten temat można dowiedzieć się więcej na stronie: https://sukcesja-alta.pl/planowanie-sukcesji-w-firmie/!