Jak na przykład zostać certyfikowanym przewodniczącym programu?

Wielorakość metodologii przewodzenia projektów, z jakimi możemy się spotkać, istnieje olbrzymia. Uznanym wzorcom akompaniują częstokroć ich autorskie zmiany lub także sposoby aranżowane całkowicie od zera na potrzeby poszczególnych zastosowań albo całych przedsiębiorstw. W efekcie, ogromnie trudno jest porównywać oraz testować wiedzę oraz kompetencję indywidualnych Kierowników Projektów. Pewnym rozwiązaniem bywa tu układ certyfikacji proponowany przez organizacje związane z czołowymi metodykami. Na przykład, jeśli będziemy chcieli poświadczać się zgodnie z brytyjskim standardem Prince2, to do doboru posiadamy PRINCE2 Foundation/PRINCE2 Practitioner, a o ile przedkładamy trzymać się amerykańskiego kanonu PMI – to podstawowym tytułem jest PMP: Project Management Professional. Są to natomiast metodologie, które wprawdzie posiadają w zanadrzu dużo konkretnych wdrożeń oraz projektów ukończonych systemem, nie można jednak ukryć, że dziś na świecie nadzorowania projektami najistotniejsze stają się metodyki zwinne.

szkolenie agile PM


Pośród metodyk zwinnych (od brytyjskiego wyrażenia Agile) w dalszym ciągu przeważa awantura o czołowy standard. W tym momencie wydaje się, iż zwycięża go SCRUM, jednak dyplomy z zakresu jego wiedzy wydaje więcej niż jedna jednostka certyfikująca. Rodzi to ponowne zamieszanie w kwestii jaki certyfikat jest wart więcej, a jaki mniej. Dlatego nierzadko spotykamy się z sprawami, że miast kursu pod kątem jednej konkretnej metodologii oraz jednego, nadawanego do niej dyplomu, proponowane bywa uniwersalne szkolenie agile PM. Szkolenie tego rodzaju daje zbiorową informację z problematyki zręcznych technik prowadzenia planu, stanowiąc bazę do doboru przez klienta szkolenia docelowej płaszczyzny, na której będzie się pragnął certyfikować. Warto naświetlić, iż ze względu na uniwersalność tego typu wiedzy, w kursach ma obowiązek partycypować całkowity team, a nie wyłącznie kierujący nim.