Kasa fiskalna online hotel

Większość hoteli-podatników jest zobowiązana, aby posiadać kasa fiskalna online hotel. Jedynie hotele, których obrót nie przekracza 20 000 zł netto rocznie nie są zobowiązani, aby prowadzić ewidencję sprzedaży. Kasa fiskalna online hotel to pewien sposób na podwyższenie standardów hotelu oraz wprowadzenie dodatkowych korzyści.

Kasa fiskalna online hotel

Co daje nam posiadanie kasa fiskalna online hotel?

Kasa fiskalna online hotel jest wyposażona w nowoczesną funkcję jaką jest automatyczne łączenie się i przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas (CRK). Ponadto będziesz mógł sprawdzić wszystkie paragony, zdarzenia na kasie, informacje o przeglądach okresowych oraz sporządzać raporty dobowe. Zdecydowanie można powiedzieć, że kasa fiskalna online hotel udoskonali pracę i pozwoli ci na łatwe wykrycie błędów czy nieprawidłowości.

Czy przysługują ulgi na zakup?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na zakup kasa fiskalna online hotel można otrzymać ulgę 90% od wartości zakupu ale pod warunkiem, że nie przekroczy 700 zł. Każdy z podatników otrzyma ulgę bez względu na fakt czy już wcześniej posiadł kasę i inne tego typu urządzenia do ewidencjonowania sprzedaży.

Od kiedy wymagane jest posiadanie kasa fiskalna online hotel?

Od 1 stycznia 2021 roku zgodnie z przepisami ustalonymi przez Ministerstwo Finansów każda kasa w hotelu musi być kasa fiskalna online hotel. Termin ten był przesuwany ze względu na pandemię koronawirusa. Takie rozwiązanie umożliwi lepszą kontrolę działalności hotelarskiej. W razie kontynuowania przez przedsiębiorstwo ewidencji w tradycyjny sposób może ono liczyć się z karami finansowymi.