Outsourcing kadr i płac idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców

Prowadzenie biznesu nie jest prostą sprawą. Składa się na to wiele kwestii, którymi należy umiejętnie zarządzać. Coraz częściej wśród przedsiębiorców pojawia się hasło outsourcing kadr i płac. Dlaczego? Tak naprawdę jedna firma oprócz specjalistów ze swojej dziedziny, musi posiadać również takich, którzy będą zajmować się zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz prowadzeniem księgowości. Praca tych zespołów jest zależna od wielkości firmy, im jest ona większa, tym zaangażowanie w zarządzaniu kwestiami pracowniczymi również wzrasta. Prowadzenie księgowości również staje się bardziej skomplikowane, ponieważ pojawia się więcej osób, którym trzeba przygotować różnego rodzaju umowy, rozliczenia, uwzględnić dodatki, premie i na bieżąco dbać o właściwy przebieg tych procesów. Jednak, nie każda firma chce i może pozwolić sobie na poszerzanie kadry wraz z rozwojem firmy o specjalny zespół ds. księgowości. I tutaj z pomocą przychodzi outsourcing kadr i płac.

 

Czym jest outsourcing kadr i płac?

Sam W skrócie polega to na oddaniu zewnętrznej firmie wszystkich lub części spraw związanych z obsługą kadr oraz finansami przedsiębiorstwa. Najlepiej obrazują to czynności, które wchodzą w skład outsourcing kadr i płac. Nie są to wszystkie możliwe, ponieważ dużo zależy od rodzaju i wielkości Twojej firmy.

Outsourcing kadr i płac najczęściej jest wykorzystywany m.in do:

  • przygotowywania dla pracownikom  informacji dotyczących naliczonego wynagrodzenia,
  • obliczania zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami,
  • przygotowywania indywidualnych deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • wydawania systemowych zaświadczeń dla pracowników,
  • prowadzenia ewidencji pracowników oraz ustalanie uprawnień pracowniczych, rejestrowanie ZUS /wyrejestrowania ZWUA oraz wprowadzania zmian w dokumentacji na potrzeby ZUS
  • monitorowania umów terminowych,
  • administrowania świadczeń pozapłacowych (pakiety medyczne, ubezpieczenia grupowe) 
  • opracowanie regulaminów wewnętrznych oraz procedur grupowych,
  • rejestrowanie ZUS /wyrejestrowania ZWUA oraz wprowadzania zmian w dokumentacji na potrzeby ZUS,

outsourcing kadr i płac

Korzyści płynące z takiego rozwiązania

Dzięki zdecydowaniu się na outsourcing kadr i płac firma zyskuje na zmniejszeniu się kosztów administracyjnych jak i tych płynących z obsługi kadr i płac. Nie musi powiększać zespołu o dodatkowych pracowników, jeśli nie ma takiej możliwości.To firma zewnętrzna ma obowiązek dbać o śledzenie zmian w prawie i dostosowywanie dokumentów. W wielu aspektach zyskuje się na czasie, co widać po oddaniu części spraw firmie outsourcingowej.