Przewóz zwłok z zagranicy

Przewóz zwłok z zagranicy od strony prawnej oraz czas oczekiwania na dokumenty

Przewóz zwłok z zagranicy jest nadzorowany przez państwowego, powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego. Aby dostać pozwolenie na przewóz zwłok z zagranicy, należy uzyskać wiele dokumentów takich jak zaświadczenie polskiego konsula oraz pozwolenie starosty. W normalnych okolicznościach takie pozwolenia oraz zaświadczenia wydawane są natychmiastowo, nie później niż 3 dni od daty złożenia wniosku. W sytuacji, gdy przewóz zwłok z zagranicy dotyczy osoby zmarłej w wyniku choroby zakaźnej m.in. dżumy, trądu, nagminnego porażenia dziecięcego itd. pozwolenie można uzyskać dopiero po upływie 2 lat.

Przewóz zwłok z zagranicy

Jak wygląda przewóz zwłok z zagranicy?

Przewóz zwłok z zagranicy może odbyć się zarówno drogą kolejową, jak i samolotami i statkami w warunkach zapewniających bezpieczeństwo sanitarne i techniczne. Przewóz zwłok z zagranicy jest dość dużym wydatkiem, warto więc rozpatrzyć wszystkie możliwości. Zazwyczaj transport trumny jest bardziej ekonomicznym rozwiązaniem, ponieważ koszty kremacji za granicą są dużo większe niż w Polsce. Dodatkowo można ubiegać się o zasiłek z ZUS/KRUS. Przysługuje on m.in. osobie obcej, pracodawcy lub członkowi rodziny jeśli osoba ta zdecyduje się pokryć koszty pogrzebu. Przewóz zwłok z zagranicy zazwyczaj pokrywa również koszt standardowej trumny lub urny. Warto również dodać, że przewóz zwłok z zagranicy ma różne ceny ze względu na miejsce, z którego ciało jest sprowadzane.

Zobacz więcej na: https://charon24.eu/2020/12/03/transport-zwlok-z-zagranicy-poradnik/