Sprzedaż przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo jest składową materialnych i niematerialnych części, które są przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej. Przepisy związane ze sprzedaż przedsiębiorstwa reguluje Kodeks Cywilny. Za wydanie wszystkich decyzji odpowiedzialny jest Sąd Najwyższy.

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Sprzedaż przedsiębiorstwa a podatek PCC

PCC to podatek od czynności cywilnoprawnych, od którego zwolnione są działania dokonywane przez osoby zwolnione z podatku od towarów i usług lub jemu podlegające. Sprzedaż przedsiębiorstwa podlega mu na zasadach odgórnych i obciążony jest nim kupujący. Wynosi on 2% dla nieruchomości i rzeczy ruchomych, a dla innych praw majątkowych, które składają się na przedsiębiorstwo, jest to 1%.

Sprzedaż przedsiębiorstwa a PIT

PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych nie kwalifikuje sprzedaż przedsiębiorstwa jako osobnego źródła przychodu. Należy jednak wyodrębnić sprzedaż poszczególnych składowych należących do majątku firmy. Wartość przychodu to suma tych wyodrębnionych części. W przypadku sprzedaż przedsiębiorstwa opodatkowaniu podlega dochód, który wynika z pomniejszenia uzyskanego przychodu o koszty podatkowe.

Sprzedaż przedsiębiorstwa a VAT

Sprzedaż przedsiębiorstwa i czynności związane z nią nie podlegają podatkowi VAT, czyli od towarów i usług. Inaczej mówiąc, jest ona całkowicie wyłączona z ustawy. Tym samym sprzedaż przedsiębiorstwa nie wiąże się z koniecznością zapłaty podatku należnego, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego, a transakcji nie dokumentuje się fakturą.

Odwiedź naszą stronę https://sukcesja-alta.pl/sprzedaz-firmy/