Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych zawiera się w kilku ważnych zasadach, a mianowicie: przedsiębiorstwo to materialne, ale i niematerialne części majątku przedsiębiorstwa. Należą one do właściciela do chwili jego śmierci. Do mienia firmy należy wszystko to, co jest niezbędne do funkcjonowania firmy, a zostało nabyte przez zarządcę sukcesyjnego podczas jego tymczasowego zarządzania biznesem

Sukcesja firm jednoosobowych

Zarządca sukcesyjny

Urząd ten został powołany na moc poprawek wprowadzonych w 2018 roku w ustawie o sukcesja firm jednoosobowych. Można go zgłosić w CEIDG. Dzięki niemu możliwa jest kontynuacja stałości firmy, gdyż zajmuje się wszelkimi ważnymi i istotnymi sprawami. Nie ma zdolności prawnej, jeśli chodzi o prawo cywilne, ale zarządza majątkiem. Zarządca sukcesyjny w wyniku sukcesja firm jednoosobowych wykonuje wszelkie obowiązki, które do tej pory spełniał właściciel. Musi posługiwać się nie tylko swoimi danymi, ale i firmy zmarłego.

Ustawa dotycząca sukcesja firm jednoosobowych

Prawne zapisy dotyczące sukcesja firm jednoosobowych pozwalają zachować ciągłość podatkową, gdyż zarządca sukcesyjny może posługiwać się NIP zmarłego. Dodatkowo od podatku można odliczyć wysokość straty poniesionej przez niego w wyniku objęcia tej funkcji. Ponadto osoby, które będą prowadzić przedsiębiorstwo, przez co najmniej dwa lata mogą skorzystać z dodatkowych zwolnień. Na przyjęcie wniosku nie ma wpływu pokrewieństwo z właścicielem. Dzięki ustawie dotyczącej sukcesja firm jednoosobowych jest możliwość zapewnienia jej ciągłości i uratowanie przed upadkiem.

Odwiedź naszą stronę https://sukcesja-alta.pl/sukcesja/