Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych to kolejny wyszczególniony rodzaj sukcesji. Ostatnie dotyczące jej poprawki wprowadzono w 2018 roku. Tym samym powstał urząd zarządcy sukcesyjnego, który tymczasowo po śmierci lub przejściu na emeryturę właściciela, będzie zarządzał firmą. W jednej firmie może pełnić tę funkcję maksymalnie przez dwa lata (w szczególnych przypadkach przez pięć lat), po tym czasie spadkobiercy powinni już być ustaleni. Do obowiązków zarządcy w przypadku sukcesja firm jednoosobowych należy: podpisywanie umów, regulowanie zobowiązań podatkowych czy podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących funkcjonowania firmy. Jest to pewne zabezpieczenie dla właścicieli i szansa na przetrwanie przedsiębiorstwa próby czasu. Jednak nie jest to stuprocentowa gwarancja stałości firmy, gdyż zależy to od wielu czynników.

Sukcesja firm jednoosobowych

Wybór zarządcy sukcesyjnego

Zarządca sukcesyjny może być powołany przez właściciela firmy w ramach sukcesja firm jednoosobowych, a jeśli zaniedbał, to powinność stoi po stronie spadkobierców spadku, czyli np.: małżonek, spadkobierca ustawowy lub testamentowy. Można to zrobić jedynie do dwóch miesięcy od śmierci dotychczasowego właściciela, gdyż potem to prawo wygasa.

Kto może zostać zarządcą sukcesyjnym?

Zdolność do bycia zarządcą sukcesyjnym w wyniku sukcesja firm jednoosobowych posiada każda osoba fizyczna, która może podejmować czynności prawne. Może być przedsiębiorcą, ale nie jest to warunek konieczny do spełnienia. Osoba, która ma zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, nie może objąć funkcji zarządcy sukcesyjnego po sukcesji firm jednoosobowych.

Odwiedź naszą stronę https://sukcesja-alta.pl/sukcesja/