Sukcesja przedsiębiorstwa

Sukcesja przedsiębiorstwa to czynność prawna, która polega na przekazaniu go (własności, majątku, ale również wiedzy dotyczącej zarządzania nim i władzy rozporządzania) wyznaczonemu następcy. Sukcesor otrzymuje prawa i nakładane są na niego obowiązki właściciela firmy. Sukcesja przedsiębiorstwa prawnie reguluje zmiany w biznesie po śmierci dotychczasowego właściciela. Dotyczy działalności gospodarczej czy spółki cywilnej, które są biznesem rodzinnym.

Sukcesja przedsiębiorstwa

Kto może zostać sukcesorem?

Właścicielem w wyniku sukcesja przedsiębiorstwa może zostać: członek najbliższej rodziny, rodzina, która może powołać menadżera zewnętrznego, członek dalszej rodziny, mający doświadczenie w prowadzeniu firmy, kilkoro następców, wspólnicy, również niespokrewnieni czy menadżer, kierownik, lub grupa pracowników. Choć to nie są jedyne możliwości. Sukcesja przedsiębiorstwa może wiązać się również z wystawieniem go na sprzedaż. W tym przypadku otrzymany majątek może zostać podzielony pomiędzy osoby dziedziczące. Należy pamiętać, że zasady sukcesja przedsiębiorstwa powinny być uregulowane przed śmiercią właściciela, gdyż jej zaniedbanie wiąże się z szeregiem problemów.

Trudności w przeprowadzeniu sukcesja przedsiębiorstwa

Właściwe przeprowadzenie sukcesja przedsiębiorstwa to długotrwały proces, który wymaga ogromu zaangażowania stron, czyli sukcesora, obecnego właściciela wraz z pracownikami. Sukcesja przedsiębiorstwa, aby mogła osiągnąć zamierzony skutek, powinna przewidywać przekazanie spadkobiercy obowiązków i majątku należącego do działalności. Oprócz tego sukcesor powinien posiadać wiedzę potrzebną do zarządzania firmą oraz mieć doświadczenie w tym zakresie. Sukcesja przedsiębiorstwa ma m.in. na celu dalsze pomnażanie zysków biznesu przy sprawnej pracy całego personelu, a także utrzymanie zaufania klientów.

Odwiedź naszą stronę https://sukcesja-alta.pl/sukcesja/