Sukcesja przedsiębiorstwa

Sukcesja przedsiębiorstwa polega na przekazaniu sukcesorowi na własność biznesu, ale powinna również wiązać się z podzieleniem się wiedzą na temat zarządzania firmą. Sukcesja przedsiębiorstwa jest prawnie uregulowana i dotyczy przedsiębiorstw rodzinnych, które działają na zasadzie działalności gospodarczej lub spółki cywilnej.

Sukcesja przedsiębiorstwa

Wybór nowego sukcesora przed sukcesja przedsiębiorstwa

Planowanie sukcesja przedsiębiorstwa powinno zacząć się od wyboru sukcesora. Możliwości jest kilka, np. może być nim członek bliższej lub dalszej rodziny, a nawet osoba niespokrewniona z dotychczasowym właścicielem. Należy ustalić, czy firma będzie należeć do jednego, czy kilku sukcesorów, a także zakres ich kompetencji. Co więcej, trzeba zaplanować, na jakich warunkach będzie odbywać się sukcesja przedsiębiorstwa.

Jakie cele w przyszłości będzie realizować przedsiębiorstwo?

Istotne jest, aby pomiędzy właścicielem a przyszłym sukcesorem panowały dobre stosunki. Znacznie ułatwi to przeprowadzenie udanej sukcesja przedsiębiorstwa. Muszą się oni zgadzać odnośnie do przyszłości firmy i jej rozwoju. Pomoże to uniknąć nieporozumień, a także zachować zaufanie klientów.

Właściwa organizacja struktur

Przed sukcesja przedsiębiorstwa należy określenie struktur organizacyjnych po wprowadzeniu zmian. Zapewni to płynność działania i ułatwi współpracę z nowymi podwładnymi. Ważne jest, by znali oni zakres swoich nowych obowiązków i kompetencji. Dobrym rozwiązaniem będzie rozdzielnie zawczasu (przed sukcesja przedsiębiorstwa) stanowisk kierowniczych poszczególnych działów. Należy podejść do tego z rozwagą, ponieważ dane wybory mogą zaważyć na sprawnym działaniu firmy.

Odwiedź naszą stronę https://sukcesja-alta.pl/sukcesja/