Szansa na poprawę efektywności firmy

Jedną z szans na poprawę efektywności i redukcję niepotrzebnych kosztów w przedsiębiorstwie jest audyt kadrowo płacowy, który pozwala na znalezienie i późniejszą eliminację wszelkich nieprawidłowości związanych z polityką płacową i kadrową prowadzoną w firmie.

audyt kadrowo płacowy

Co wchodzi w zakres audytu kadrowo płacowego?

W zakres audyt kadrowo płacowy wchodzi dokonanie analizy akt pracowników potwierdzających ich kwalifikacje oraz doświadczenie i umiejętności, a także przeprowadzenie weryfikacji wypłaconych wynagrodzeń pracowników, a także kontrola dokumentów i regulaminów, według których naliczane są wypłaty wynagrodzeń dla pracowników. 

Ponadto w trakcie audyt kadrowo płacowy zostaje przeprowadzone badanie wskazujące efektywność bieżących procedur, regulaminów i polityki kadrowej. 

Wpływ audytu na poprawę efektywności 

Przede wszystkim audyt kadrowo płacowy umożliwia dokonanie modyfikacji polityki kadrowo płacowej i wyeliminowanie nieprawidłowości wpływających na to, że przedsiębiorstwo ponosi niepotrzebne koszty wynikające, ze źle prowadzonej polityki kadrowej lub błędnych procedur naliczania wynagrodzenia dla pracowników, a dodatkowo audyt kadrowo płacowy stwarza możliwość dostosowania procedur naliczania wynagrodzeń do obecnych celów wyznaczonych przez przedsiębiorstwo. Dzięki temu pracownicy wykonujący bieżące cele otrzymają premię za wykonywanie priorytetowych zadań i podnoszenie efektywności firmy, a tym samym motywacja pracowników do pracy i ich morale zostaną zwiększone, co przełoży się na większy zysk firmy.

Więcej informacji na: https://cksk.pl/audyty-ksiegowe-oraz-kadrowo-placowe/