Szkolenia BHP dla pracodawców Tarnów

Szkolenia BHP dla pracodawców Tarnów – dlaczego są konieczne?

Szkolenia BHP dla pracodawców Tarnów są obowiązkowe. Zgodnie z prawem ustanowionym przez kodeks pracy, muszą odbywać je wszyscy pracodawcy. Jest to wymaganie prawne, jednak ich odbycie jest faktycznie istotne, również dla bezpieczeństwa. Szkolenia BHP dla pracodawców Tarnów pokazują im jakie są ich obowiązki wynikające z zasad BHP oraz odpowiedzialność za ich naruszenie.

Szkolenia BHP dla pracodawców Tarnów

Szkolenia BHP dla pracodawców Tarnów – co się na nich omawia?

Tego typu szkolenia obejmują kilka aspektów zapewnienia bezpieczeństwa. Pracodawcy zdobywają wiedzę na temat ochrony pracy kobiet w ciąży i karmiących piersią, ochrony młodocianych pracowników, profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy. Ważne jest, aby odbywały się regularnie.

Jak często powinny odbywać się szkolenia BHP dla pracodawców Tarnów?

Pierwsze szkolenie powinno się odbyć w momencie gdy pracodawca staje się pracodawcą – czyli kiedy zatrudnia swojego pierwszego pracownika, albo w sytuacji gdy obejmuje stanowisko związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Ważność szkolenia bhp dla pracodawców Tarnów i osób na stanowiskach kierowniczych to 5 lat. Po tym czasie cały kurs należy powtórzyć. Pracodawca jest również odpowiedzialny za regularne odbywanie się szkoleń BHP dla swoich pracowników, leży to w jego kompetencjach. Warto pamiętać, że szkolenia BHP nie są obowiązkowe dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.