Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Każdej branży towarzyszy pojęcie konkurencji. Przedsiębiorcy dążą do tego, aby ich firma była najlepsza w swojej dziedzinie. To dzięki konkurencji wszyscy uczestnicy danego rynku starają się osiągać swoje cele, proponując najlepsze pod względem ceny i jakości oferty. Czasem jednak niektóre przedsiębiorstwa dążą do tego w nieuczciwy sposób. Dla dobrego funkcjonowanie całego rynku konieczne jest zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Czym jest i jak jest regulowane? Dowiesz się w poniższym tekście.

zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Czym jest czyn nieuczciwej konkurencji?

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że zwalczanie nieuczciwej konkurencji jest regulowane prawnie przez ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Tego typu czyn to działanie niezgodne z prawem czy dobrymi zwyczajami naruszające dobro swojego konkurenta lub Klienta. Do takich czynów należeć będzie takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które wprowadzi w błąd na przykład Konsumenta. To samo tyczy się oznaczania towarów czy usług. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji bardzo często wiąże się również z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa, kopiowaniem produktów czy szerzeniem nieprawdziwych informacji.

Jakie są konsekwencje czynów nieuczciwej konkurencji

Istnieje ryzyko m.in. odpowiedzialności cywilnej za popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji. W pierwszej kolejności przedsiębiorca może wystąpić do sądu  o zaprzestanie nielegalnej działalności. Popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa (lub wykroczenia) opisanego w ustawie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, a nawet karze pozbawienia wolności (do lat 8). Ściganie przestępstw (lub wykroczeń) na podstawie przepisów prawa o zwalczanie nieuczciwej konkurencji odbywa się na wniosek (żądanie) pokrzywdzonego.

Dowiedz się więcej: https://rgw.com.pl/prawo-nieuczciwej-konkurencji/