Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji uregulowane ustawą z 1993 roku i odnosi się w szczególności do dziedzin, takich jak produkcja przemysłowa, rolna, handel i usługi. Owa ustawa została wprowadzona w celu ochrony zarówno przedsiębiorców jak i klientów. Wprowadzenie ustawy, której przedmiotem jest zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ma bardzo duże znaczenie dla dziedzin, takich jak etyka i ekonomia.eliminowanie nieuczciwej konkurencji

Czym jest nieuczciwa konkurencja?

Jest to działanie wbrew nakazom prawa, dobrych obyczajów oraz zagrażające interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta. Przykładami nieuczciwej konkurencji są niezgodne z prawdą oznaczenia na towarach- na przykład dotyczące pochodzenia, plagiatowanie produktów, czy też utrudnienie dostępu do rynku. Na przytoczonych przeze mnie przykładach widać, że w interesie zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców jest zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Jak wdrożyć w życie zwalczanie nieuczciwej konkurencji?

Jeżeli uważamy, że zostaliśmy pokrzywdzeni przez przedsiębiorstwo, powinniśmy wdrożyć w życie pewne kroki, które określa się właśnie jako zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Osoba, która poniosła straty w wyniku nieuczciwości ze strony konkurencji, może żądać, aby druga strona sporu zaprzestała dokonywania zakazanych przez prawo działań, pozbyła się ich skutków oraz złożyła oświadczenie, gdzie przyzna się do popełnionego przestępstwa.

Pamiętajmy, jak ważne jest zwalczanie nieuczciwej konkurencji dla komfortowego życia w społeczeństwie!

Sprawdź nasz artykuł na stronie: https://rgw.com.pl/prawo-nieuczciwej-konkurencji/!