Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Czyny nieuczciwej konkurencji zostały zdefiniowane w ustawie z 1993 roku, której przedmiotem jest zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Do takich zachowań zalicza się między innymi wprowadzające w błąd oznaczenie towarów, jak i usług oraz organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, czyli tak zwanych piramid finansowych. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji jest bardzo ważne w kontekście etyki przedsiębiorstw.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Naśladowanie produktu

Jednym z zachowań, z którymi walczy ustawa sankcjonująca zwalczanie nieuczciwej konkurencji, jest naśladowanie innego produktu, kreowanie opakowania produktu w taki sposób, aby klient myślał, że kupuje towar wyprodukowany przez inną firmę. Jest to celowe wprowadzanie w błąd konsumenta co do tożsamości zakupionego towaru. Praktyką, której nie zakazuje ustawa postulująca zwalczanie nieuczciwej konkurencji, jest naśladowanie cech produktu, określonych jako funkcjonalne.

Utrudnianie dostępu do rynku

Kolejnym aspektem, jaki ma na celu zwalczanie nieuczciwej konkurencji, jest pozbycie się sytuacji, w których utrudniany jest innym przedsiębiorcom dostęp do rynku. Do takich sytuacji zalicza się między innymi sprzedaż produktów w cenie niższej niż cena ich wytworzenia, czy utrudnianie dostępu do rynku niewielkim przedsiębiorstwom. Praktyką, której nie zakazuje ustawa postulująca zwalczanie nieuczciwej konkurencji, jest sprzedawanie produktów po obniżonej cenie w ramach wyprzedaży ze względu na koniec sezonu, ze względu na upływający termin ważności towaru, oraz likwidacji sklepu.

Odwiedź naszą stronę https://rgw.com.pl/prawo-nieuczciwej-konkurencji/