Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Ustawa regulująca temat, jakim jest zwalczanie nieuczciwej konkurencji, dotyczy dziedzin działalności gospodarczej, między innymi produkcji przemysłowej, rolnej, budownictwa, handlu i usług. Owa ustawa, o zwalczanie nieuczciwej konkurencji, jest nie tylko podnoszona w interesie przedsiębiorców, ale też klientów, którzy mogą zostać celowo wprowadzeni w błąd. Ustawa ta definiuje przedsiębiorców jako prawne osoby, które bez posiadania osobowości prawnej, uczestniczą w działalności gospodarczej. 

 

Czym jest czyn nieuczciwej konkurencji?

Czyn nieuczciwej konkurencji zdefiniowany jest jako działanie w sprzeczności z prawem, albo z dobrymi obyczajami, które zagraża i narusza interes innego przedsiębiorcy, albo klienta. Przykładem takiego czynu nieuczciwej konkurencji jest wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, przykładem może być użycie kolorów, nazwy czy charakterystycznego symbolu, sugerującego, że jest to produkt innej firmy. Ważne przy tym jest, że chronione jest każde oznaczenie używane w obrocie gospodarczym, nie zaś sama zarejestrowana nazwa. Innym przykładem takiego działania jest fałszywe, lub wprowadzające w błąd oznaczenie towarów, na przykład dotyczące miejsca pochodzenia produktu. 

zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Innym czyn nieuczciwej konkurencji jest naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, czyli pozyskanie, ujawnienie bądź wykorzystanie informacji innego przedsiębiorstwa, które stanowią jego tajemnicę. Tajemnica zdefiniowana jest jako techniczne, organizacyjne i technologiczne informacje, które mają wartość gospodarczą, a które to nie są powszechnie znane. 

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij ten link: https://rgw.com.pl/