Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

W ofercie kancelarii znajdą Państwo pomoc z zakresu prawa ochrony konkurencji, gdyż świadczymy również usługi dotyczące zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Firma zajmuje się doradzaniu Klientom w różnych aspektach polskiego oraz europejskiego prawa antymonopolowego, którego przepisy i regulacje muszą być brane pod uwagę przy planowaniu strategii biznesowych i handlowych, fuzji, przejęć, czy porozumień zawieranych z kontrahentami. Nasi eksperci posiadają duże doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców w postępowaniach przed polskimi organami ochrony konkurencji oraz przed Komisją Europejską.

Szeroki wachlarz usług

Nasze usługi z zakresu ochrony prawa konkurencji są bardzo szerokie, gdyż obejmują: przygotowywanie analiz i opinii prawnych dotyczących polityki handlowej i cenowej oraz rozwiązań biznesowych w zakresie ich zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów; pomoc w identyfikacji nieuczciwych praktyk handlowych prowadząca do zwalczanie nieuczciwej konkurencji; ocenę i przygotowywanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców w celu wykluczenia stosowania klauzul abuzywnych; doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniach z zakresu europejskiego prawa antymonopolowego przed Komisją Europejską; doradztwo w sprawach dotyczących porozumień ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji i nadużywania pozycji dominującej; reprezentowanie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w postępowaniach odwoławczych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów; reprezentację w toku postępowania zabezpieczającego oraz w postępowaniach właściwych przed sądami gospodarczymi w sporach dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych.

pomoc w nieuczciwej konkurencji

Wieloletnie doświadczenie

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego związanego z prawem ochrony konkurencji i zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Nasi pracownicy to eksperci we własnej dziedzinie, gdyż od lat udzielają naszym Klientom profesjonalnej pomocy prawnej uwzględniającej obszar prowadzonej działalności.

Dowiedz się więcej na https://rgw.com.pl/prawo-nieuczciwej-konkurencji/!