Audyt księgowy to jedna z najlepszych form kontroli, która może poprawić wiarygodność konkretnej firmy lub organizacji. Jej zasady określa „Prawo o rachunkowości”. Audyt księgowy to przede wszystkim kompleksowa analiza dokumentów firmy i jej stanu finansowego w celu potwierdzenia ich prawidłowości, i rzetelności. Do przeprowadzenia takiej analizy zobligowanych jest wiele podmiotów gospodarczych.

Audyt księgowej

Na czym polega usługa audytu księgowego?

Usługa zawierająca audyt księgowy polega na:

  • Kontroli ksiąg rachunkowych, regularność i zawartość ich przechowywania, 
  • Badaniu sprawozdań finansowych, 
  • Weryfikacji spraw związanych z zasobami ludzkimi i płacami, 
  • Doradztwie w zakresie systemów księgowych, 
  • Doradztwie w zakresie obsług rachunkowości korporacyjnej i kontroli finansowej, 
  • Możliwości konwersji księgowości firmy.

Wiele firm nie posiada własnych działów księgowości i audytu. Dlatego, usługi audyt księgowy wykonywane są przez wykwalifikowanych biegłych rewidentów.

Kto podlega audytowi?

Największe sektory gospodarki, takie jak banki, firmy ubezpieczeniowe i spółki akcyjne, muszą przejść obowiązkowy audyt kadrowo płacowy. Dotyczy to również podmiotów, które działają zgodnie z przepisami regulującymi publiczny obrót papierami wartościowymi, fundusze inwestycyjne oraz organizację i funkcjonowanie funduszy emerytalnych. Dodatkowo, przegląd musi zostać przeprowadzony przez podmiot, który spełnia co najmniej dwa powyższe warunki . Profesjonalne audyty wykonywane są w firmie CKSK, więcej informacji https://cksk.pl/audyty-ksiegowe-oraz-kadrowo-placowe/