BIM test

W dzisiejszych czasach coraz częściej mówi się o BIM, czyli Building Information Modeling. To podejście do projektowania budynków, które umożliwia modelowanie trójwymiarowe oraz zarządzanie informacjami związanymi z całym cyklem życia budynku. Wszystko po to, aby projekty były bardziej precyzyjne, wydajne i ekonomiczne. Jednak aby osiągnąć te cele, niezbędne jest przeprowadzenie BIM test. Co to takiego i jak działa?

Czym jest BIM Test?

BIM test to proces weryfikacji i oceny zgodności modelu BIM z wymaganiami stawianymi przez inwestora oraz normy, standardy i przepisy branżowe. Celem BIM Testu jest zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędów w projekcie oraz zapewnienie właściwej jakości informacji w modelu.

Może być przeprowadzony na różnych etapach projektowania budynku, w zależności od potrzeb inwestora. Może to być np. test pierwotny, sprawdzający poprawność stworzonego modelu lub test korekcyjny, który ma na celu eliminację błędów wykrytych w trakcie procesu projektowania.

BIM test

Jak działa BIM Test?

BIM test przeprowadza się z użyciem specjalistycznego oprogramowania, które analizuje modele BIM pod kątem zgodności z wymaganiami inwestora oraz normami i standardami branżowymi. Oprogramowanie to pozwala na weryfikację poprawności geometrycznej modelu, uwzględnienie kwestii energetycznych, ocenę jakości wykonania poszczególnych elementów oraz wiele innych parametrów.

Po przeprowadzeniu BIM test, inwestor otrzymuje raport, który przedstawia wyniki analizy oraz rekomendacje dotyczące poprawy modelu. Na podstawie raportu inwestor może dokonać korekty projektu i wprowadzić niezbędne zmiany, aby model był zgodny z wymaganiami.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie https://bimup.tech/en/bimup-digital-building-site/