Akronim ISO to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, która jest odpowiedzialna za wyznaczanie standardów jakości. Standardy opracowane przez organizację obejmują prawie każdą dziedzinę. Międzynarodowa organizacja ISO składa się z niezależnych członków, w których skład wchodzi jeden przedstawiciel z każdego kraju. Polskę reprezentuje Polski Komitet Kodeksu ds. ISO. ISO jest niezależną organizacją, co jest bardzo ważne, nie mają na nią wpływu przedsiębiorcy, firmy czy rządy.

e-learning iso

Szkolenia online

E-learning iso
to kompletny zestaw kursów szkoleniowych w wybranej dziedzinie normy ISO. Szkolenie e-learning iso stanowi alternatywę dla tradycjonalnego szkolenia iso i może służyć jako doskonałe uzupełnienie tradycyjnych szkoleń realizowanych w przedsiębiorstwie.
Szkolenie online ISO jest multimedialnym kursem e-learning iso, którego treść została uzupełniona ćwiczeniami i testami kontrolnymi oraz zawiera znakomitą grafikę, animacje i nagrania nauczyciela. Materiały merytoryczne wykorzystywane w e-learning iso są podzielone tak, aby uczestnicy mogli dostosować szkolenia do swoich potrzeb. Intuicyjna funkcja nawigacji sprawia, że internetowe kursy szkoleniowe iso są łatwe w użyciu. Można je w każdej chwili przerwać, a następnie zwrócić do nich w dogodnym momencie.
Szkolenie e-learning iso jest gwarancją jakości. Zostało przygotowane przez audytorów we współpracy z wiodącymi jednostkami certyfikującymi zostało opracowane tak, aby skutecznie osiągnąć założone cele.