Kruczki w umowach najmu

Decydując się na wynajem  lokalu mieszkalnego, nigdy nie wiemy z kim mamy do czynienia, czy dana osoba jest godna zaufania i czy nasze mieszkanie jest w dobrych rękach. Musimy liczyć się z różnymi sytuacjami losowymi, bo przecież ktoś może przestać płacić rachunki, utrudniać życie innym lokatorom, jest to coś co się zdarza, ale jak wtedy pozbyć się ich z mieszkania, czy możliwe jest wypowiedzenie umowy najmu na czas określony?

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony w świetle prawa

Należy pamiętać, że wynajem opiera się na przepisach prawa Kodeksu Cywilnego, a w przypadku, kiedy wobec lokatorów wystosuje się wypowiedzenie umowy najmu na czas określony wszelkie niedomówienia reguluje też Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

wypowiedzenie umowy najmu na czas określony

Jak wygląda więc wypowiedzenie umowy najmu na czas określony w praktyce?

Jeśli taki podpunkt nie został wskazany w umowie, to jest to prawie niemożliwe bez wskazania konkretnego powodu, czy przyczyny takiej decyzji zarówno ze strony najemcy, jak i odbiorcy. Zgodnie z  art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego wypowiedzenie umowy na czas określony jest możliwe tylko w specjalnych przypadkach określonych w umowie. Jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy najmu na czas określony przez najemcę, to może on to zrobić, kiedy powstały wady: nieruchomości, które powodują, że lokal nie nadaje się do użytku, powstały usterki, których wynajmujący nie usunął w odpowiednim czasie, powstały inne wady, których nie można usunąć. Z kolei wynajmujący może wypowiedzieć umowę, jeśli: lokator zalega z zapłatą 3-miesięcznego czynszu, najemca używa lokalu w sposób sprzeczny z umową i niezgodnie z przeznaczeniem, najemca podnajmuje lokal bez zgody właściciela oraz kiedy wynajmowany budynek nie nadaje się do mieszkania.