Najem mieszkań w Polsce jest coraz bardziej popularny, szczególnie wśród młodych ludzi. Coraz częściej zdarza się, że wynajmujący bierze pod uwagę jedynie najem okazjonalny. Wielu z nich traktuje nazwę okazjonalny jako taki, który określa najmujących ze złymi zamiarami.

Czym jest najem okazjonalny?

To forma umowy, w której najemca gwarantuje, że w razie problemów przeniesie się do alternatywnego lokum, które ma służyć w przypadku wyjątkowych sytuacji. Najemcy często sądzą, że taki najem odbiera im prawa i pozwala wynajmującemu na pozbycie się ich bez większego powodu, jest to jednak mit. Uczciwy i odpowiedzialny lokator, który wywiązuje się z umowy, nie musi obawiać się utraty miejsca zamieszkania. Jeśli więc opłacamy rachunki, dbamy o naszą przestrzeń i kontakt z właścicielem, nie mamy się czego bać.

najem

Praktyka najem okazjonalny

Najpierw lokator musi wskazać swój lokal zastępczy. Nie obejdzie się bez oświadczenia podpisanego przez właściciela mieszkania zastępczego. Ważne, żeby zawierał również dane dotyczące mieszkania i samego właściciela, kolejno następuje podpisanie umowy najmu okazjonalnego. Ta nie wymaga formy aktu notarialnego. Następnie najemca musi udać się do notariusza, aby sporządzić świadczenie o ewentualnej egzekucji oraz o zobowiązaniu się do opróżnienia i wydania lokalu w terminie, który został wyznaczony w żądaniu egzekucyjnym. Od dnia rozpoczęcia najmu, właściciel ma dwa tygodnie na zgłoszenie tego do Urzędu Skarbowego. Należy pamiętać, że najem okazjonalny musi być terminowy. Dowiedz się więcej na ten temat tutaj: https://www.najemwpraktyce.pl/