Wycena spółki Warszawa

Różne metody wyceny

Tak naprawdę, ciężko jest określić obiektywną wartość akcji danej spółki. Warto jednak zapoznać się z sektorem, w którym ona funkcjonuje i jej działalnością operacyjną. Istnieje kilka sposobów na wycena spółki Warszawa, a wybrane pragniemy opisać.

Metody porównawcze

Bierzemy tutaj pod uwagę analogiczne wskaźniki finansowe podobnych spółek. Te metody wycena spółki Warszawa nie wymagają dużo pracy i są zdecydowanie prostsze od innych. Wykorzystuje się tu popularne wskaźniki P/E (cena/zysk — ilość złotówek, za które rynek zapłaci 1 zł zysku netto spółki) oraz EV/EBITDA (kwota, którą są gotowi zapłacić inwestorzy za każdą złotówkę zysku operacyjnego spółki, powiększonego o amortyzację, a wynik wyceny uzależniony jest od struktury kapitału). Opierając się na jednej cenie, wywnioskować można, że spółki z tej samej branży powinny mieć podobne cechy jednostkowe.

wycena spółki warszawa

Metody majątkowe

Najbardziej tradycyjne i popularne wycena spółki Warszawa, zakładające, że wartość przedsiębiorstwa jest warta tyle, ile wynosi jego majątek. Mamy do czynienia z czterema metodami majątkowymi: skorygowana wartość aktywów netto, metoda odtworzeniowa, metoda likwidacyjna i księgowa wycena aktywów netto.

Metoda dochodowa

Wycena spółki Warszawa odbywa się na zasadzie kwoty jej dochodu od chwili, na jaką jest sporządzona wycena, aż do nieskończoności. Jest to proces dwuetapowy, składający się z oceny efektywności spółki (w oparciu o jej historię zawartą w sprawozdaniach) oraz przewidywań przyszłych wyników spółki, opartych o wspomnianą wcześniej historię, a także o analizę makroekonomiczną i sektorową oraz o prognozy zarządu spółki.

Więcej szczegółów na https://exco.pl/konsulting/!