Analiza due diligence

Analiza due diligence to pogłębiona analiza projektu biznesowego. To audyt, mający na celu sprawdzenie, czy projekt spełnia oczekiwania inwestorów, chcących zakupić przedsiębiorstwo lub w nie zainwestować. Badanie to ma chronić interesy podmiotów, biorących udział w transakcji kupna-sprzedaży. Analiza due diligence oznacza dochodzenie/badanie z należytą rzetelnością i starannością.

Jak wygląda analiza due diligence?

Analiza due diligence nie ma określonego czasu trwania — może odbywać się od tygodnia do nawet pół roku. Zależne jest to od wielkości przedsiębiorstwa oraz zakresu jego działania. Konieczne jest też pozyskanie ekspertów z zewnątrz. Firma dokonująca analiza due diligence musi być bezstronna i obiektywna. Aby uchronić się przed niepotrzebnym wyciekiem danych, konieczne jest zawarcie umowy z firmą, która przeprowadzi kontrolę. W skład komisji dokonującej badania wchodzą specjaliści z zakresu wielu dziedzin, a więc warto wybrać odpowiednią i rzetelną firmę. Po badaniu, w ostatnim etapie przedstawia się wyniki analizy, a na ich podstawie podejmuje się dalsze decyzje. Analiza due diligence kluczowa jest, by pokazać, że konkretna organizacja nie ma nic do ukrycia. Bez jej dokonania nie można zbudować relacji opartej na wzajemnym zaufaniu partnerów.

analiza due diligence

Kto przeprowadza due diligence?

Analiza due diligence przeprowadzana jest przez ekspertów z wielu różnych dziedzin. Są to prawnicy, doradcy finansowi, doradcy podatkowi, konsultanci, specjaliści IT itd. Analizę zazwyczaj zleca kupujący, aby dowiedzieć się, co tak naprawdę kupuje. Sprzedający jednak może także zrobić to odpowiednio wcześniej, by przygotować się do rozmów z inwestorami. Analiza due diligence to jeden z najważniejszych kroków w procesie sprzedaży i kupna przedsiębiorstwa.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Kliknij tutaj!