Wielu ludzi zastanawia się, czym jest audyt kadrowy. Jest to bardzo szczegółowa analiza odnośnie obowiązujących w firmie regulaminów, płac oraz polityki związanej z kadrami. Czy audyt kadrowy to dobry sposób na sprawdzenie firmy?

Audyt kadrowy

Audyt kadrowy – zalety i wady systemu

Pierwszą i najważniejszą zaletą jest sprawdzenie danej firmy, jej regulaminów oraz wszelkich innych działań. Kolejnym plusem audyt kadrowy jest to, iż wprowadza on pewnego rodzaju porządek, który powoduje większą mobilizację w firmie. 

Audyt kadrowy, jak każdy system oprócz plusów ma również minusy. Jednym z nich jest duża ilość czasu, który jest poświęcony na sporządzenie tego szczegółowego raportu. Kolejnym minusem jest to, iż jest to dodatkowa praca dla pracowników, którzy bardzo często ponadto muszą sporządzać różne analizy sprzedaży.

Czy audyt kadrowy jest pomocny?

W zdecydowanej ilości firm, audyt kadrowy jest procesem bardzo pomocnym. Pomaga on w koordynacji firmy, skupieniu się na jak najszybszym sporządzeniu raportu oraz większej integralności w firmie. Ponadto audyt kadrowy to raport, który musi sporządzić każda firma, bez względu na ilość osób zatrudnianych, co wiąże się z koniecznością zapoznania się z tym typem analiz. 

Podsumowując, audyt kadrowy ma więcej zalet niż minusów. Jest on jeszcze dla wielu pracowników i firm wciąż niezrozumiały, natomiast z każdym rokiem w Internecie pojawia się coraz więcej poradników odnośnie tego, jak poprawnie sporządzić audyt kadrowy.

Dowiedz się więcej: https://exco.pl/audyt-corporateduediligence/