Zakładanie własnych firm w Polsce staje się coraz bardziej popularne, jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego jakie typy spółek są wyszczególnione w prawie polskim i czym się one od siebie różnią. Na wstępie należy jednak zaznaczyć, że spółki dzielimy na spółki osobowe oraz kapitałowe. Poniżej skupimy się na opisie zakładanie spółek osobowych.

zakładanie spółek

Spółka jawna

Nie jest osobą prawną, jednak ustawodawca nadał jej zdolność prawną. Nabywa prawa i zaciąga zobowiązania we własnym imieniu. Uważana jest za najprostszą, zarówno pod względem zakładanie spółek, jak i prowadzenia, spółkę handlową.

Spółka partnerska

Spółka partnerska znacząco różni się od pozostałych spółek handlowych. Jej oryginalny charakter spowodowany jest celem zakładanie spółek partnerskich, czyli wykonywaniem wolnego zawodu. Z tego powodu warunkiem jej założenia jest posiadanie statusu osoby fizycznej oraz uprawnień potwierdzających możliwość wykonywania danego zawodu.

Spółka komandytowa oraz komandytowo-akcyjna

Podobnie jak w przypadku spółki jawnej, zakładanie spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych umożliwia zaciąganie zobowiązań oraz nabywanie praw w ich imieniu. To czym wyróżniają się te typy, to fakt, że wspólnicy spółki dzielą się na dwie kategorie – komplementariusze i komandytariusze (inaczej zwani wspólnikami biernymi). Komplementariusz ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, jest również jej reprezentantem. Komandytariusz natomiast ogranicza się jedynie to wprowadzenia do spółki kapitału.
W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej wspólnicy bierni nazywani są akcjonariuszami.

Więcej dowiesz się na: https://cksk.pl/zakladanie-spolek/