Obecna sytuacja epidemiologiczna odbiła się dużym echem na wielu przedsiębiorcach. Jedni zmuszeni byli zamknąć swoje firmy, inni z kolei walczą jak mogą lub zastanawiają się nad sprzedażą. W takich momentach, dla potencjalnego kupca, bardzo przydatna okazuje się analiza due diligence, dzięki której właściciel poddaje przedsiębiorstwo kompleksowemu badaniu kondycji.

Na jakich płaszczyznach dokonuje się analiza due diligence?

Analiza due diligence opiera się na kompleksowym badaniu kondycji: finansowej, handlowej, prawnej oraz technologicznej przedsiębiorstwa. Umożliwia to określenie mocnych i słabych stron oraz potencjalnych szans i zagrożeń, których może spodziewać się inwestor po zakupie określonego przedsiębiorstwa.

Kondycja firmy

Audyt, a analiza due diligence

Bardzo często myli się audyt z analizą due diligence, choć nie powinno. Ponieważ audytowi poddaje się tylko jeden obszar i spowodowany jest wewnętrzną potrzebą firmy, w przeciwieństwie do due diligence, gdzie potrzebna jest zewnętrzna, a analizowana jest całość przedsiębiorstwa.

Najczęstsze powody stosowania analizy due diligence

Analizę tę stosuje się najczęściej jeśli planowana jest sprzedaż przedsiębiorstwa, akcji lub udziałów, połączenie spółek kapitałowych, poszukiwanie inwestorów czy wejście przedsiębiorstwa do obrotu publicznego. Wszystko po to, aby zebrać wszelkie informacje, które niezbędne są do wyceny przedsiębiorstwa oraz czynników mających wpływ na nią, jej dochody czy straty. Dobrze wykonana analiza due diligence daje szeroki ogląd właścicielowi przedsiębiorstwa oraz potencjalnemu inwestorowi. Zobacz https://cksk.pl/analiza-due-diligence/