Prince 2 practitoner

Practitioner jest jednym z dwóch egzaminów, dotyczących metodyki prince2, które należy zdać, jeżeli ma się ambicje zostania specjalistą z tego zakresu. Warto przyjrzeć się mu bliżej.

praktykowanie szkolenia
Co to prince2 practitioner?

Prince2 practitioner stanowi odzwierciedlenie poziomu wiedzy na temat zarządzania projektami zgodnie z metodyką prince2. Osoba certyfikowana w tym zakresie powinna posiadać kwalifikacje i kompetencje do wprowadzania konkretnych projektów w życie, a także umiejętnie i inteligentnie nimi kierować oraz nadzorować wszelkie działania.

Szkolenie prince2 practitioner – dla kogo?

W przypadku szkolenia prince2 foundation udział może wziąć tak naprawdę każdy. Żadna specjalistyczna wiedza ani doświadczenie nie są potrzebne – mogą stanowić oczywiście atut i pewnego rodzaju ułatwienie, jednak nie wliczają się w wymagania. Jedyne, co warto posiadać, to chęć rozwoju i nauki. Nieco inaczej wygląda to, jeżeli chodzi o prince2 practitioner. Tutaj uczestnikami mogą być wyłącznie ci, którzy uzyskali certyfikat na poziomie podstawowym, a więc foundation. Nie ma możliwości rozpoczęcia kursu prince2 practitioner bez wcześniejszego ukończenia szkolenia teoretycznego. Prince2 practitioner to – jak sama nazwa wskazuje – praktyczne wykorzystanie nabytych wcześniej podstaw teoretycznych. Grupę docelową stanowią kierownicy projektów, kierownicy poszczególnych zespołów, właściciele ryzyka, menedżerowie, członkowie wsparcia projektu, interesariusze oraz wszyscy ci, którzy zaliczają się do personelu odgrywającego jakąkolwiek rolę w danym projekcie.

Przeczytaj więcej na stronie https://futurethink.pl/produkt/prince2-practitioner/.