Na czym polega sukcesja firmy?

Sukcesja firmy inaczej zasady przekazywania danej firmy jej kolejnym następcom, po śmierci założyciela. Uregulowanie jest to prawem a dokładniej ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. Ma za zadanie ułatwić zarządzanie przedsiębiorstwem osoby zmarłej.

Tzw. sukcesja firmy jest tymczasowa. Dzięki temu kierownictwo, przedsiębiorstwa, ma czas na podjęcie decyzji. Mogą kontynuować działalność na własny koszt, sprzedać firmę lub ją zamknąć.

Sukcesja firmy ma na celu:

  • zachować pełną płynność,
  • pozwolić zarządcy w natychmiastowym tempie zająć się prowadzeniem firmy,
  • pozostawić umowy pracowników,
  • zachować ciągłość wykonywania zawartych wcześniej kontraktów,
  • uzyskać możliwość wykonana koncesji.

Zarząd do spraw sukcesja firmy jest odpowiedzialny za prowadzenie przedsiębiorstwa do czasu uregulowania formalności spadkowych. Na pierwszym miejscu powinien zająć się umowami pracowników oraz najważniejszymi kontraktami zawartymi z większymi kontrahentami. Zarząd ma prawo wygasnąć po 2 latach. W szczególnych przypadkach po 5 latach.

sukcesja firmy

Kto nie może być zarządcą sukcesyjnym?

W zarządzie do spraw sukcesja firmy może zasiadać przede wszystkim osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do sprawowania konkretnych czynności prawnych. Zarządcą nie może zostać osoba, która:

  • ma zakaz prowadzenia działalności;
  • ma orzeczony środek karny albo środek zabezpieczający w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej jako przedsiębiorca;
  • jest osobą prawną.

Dowiedz się więcej na https://sukcesja-alta.pl/sukcesja/!