Audyt kadrowo płacowy

Funkcjonowanie firmy zależy od wielu czynników, m.in. od prawidłowego prowadzenia spraw kadrowych i przestrzegania przepisów prawnych z nimi związanymi. By sprawdzić, czy w naszej firmie wszelka dokumentacja pracownicza jest prowadzona zgodnie z przepisami, należy wykonać audyt kadrowo płacowy.

audyt kadrowo płacowy

Na czym opiera się audyt kadrowo płacowy?

Audyt kadrowo płacowy polega na kilku elementach. Przede wszystkim opiera się na ocenie prowadzonej dokumentacji personalnej. Analizuje także politykę bezpieczeństwa danych osobowych. Bada prawidłowość sporządzania i podpisywania umów o pracę oraz naliczania wynagrodzeń. Sprawdza, czy naliczono i odprowadzono składki do ZUS i PPK. Jest to niezwykle ważne, bo w przypadku znalezienia przez ZUS lub PPK jakichś nieprawidłowości naliczane są odpowiednie kary finansowe. Przeprowadzony w odpowiednim czasie audyt kadrowo płacowy pozwala na wprowadzenie korekt i uniknięcie kar.

Jakie korzyści przynosi audyt kadrowo płacowy?

Audyt kadrowo płacowy zapewnia przede wszystkim obiektywną i zewnętrzną weryfikację zgodności dokumentacji. Pozwala ocenić, w jaki sposób prowadzona jest kartoteka pracownicza i polityka kadrowa firmy. Wskazuje na nieprawidłowości w działaniu przedsiębiorstwa i strategie ich naprawy. Audyt kadrowo płacowy precyzyjnie określa kondycję firmy w zakresie kadr. Prawidłowo przeprowadzony audyt pozwala uniknąć problemów w trakcie kontroli lub przy rozliczeniach z ZUS czy z innymi organami podatkowymi. Po przeprowadzeniu rzetelnego audytu kadrowego będą mieć Państwo pewność, że dokumentacja prowadzona jest w sposób niezawierający błędów.

Dowiedz się więcej: https://cksk.pl/audyty-ksiegowe-oraz-kadrowo-placowe/